Liever je plannen telefonisch doornemen? Dat kan. Bel ons op 026 3529 390 of vul het formuliertje hiernaast in en we bellen je tijdens kantooruren zo snel mogelijk terug. Beloofd.

Askja Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring.

Jouw bewaarde reizen

Trips

Algemene actievoorwaarden

Op deze pagina vind je de actievoorwaarden van de (win)actie “Maak kans op een reis naar IJsland voor twee personen met een vertrekdatum tussen 1 november 2024 en 25 april 2025 (m.u.v. de vakantieperiodes) ter ere van ons 35-jarig jubileum” van Askja Reizen. Ben je in de afgelopen 35 jaar met Askja Reizen op reis geweest? Dan maak je kans op een reis naar IJsland door jouw favoriete reisherinnering met Askja te delen op jouw eigen Facebook- of Instagram pagina en Askja Reizen te taggen. Heb je geen Facebook of Instagram? Je mag jouw reisherinnering ook mailen naar reizen@askja.nl of per post naar ons opsturen.

0. Definities

Actie   “Maak kans op een reis naar IJsland voor 2 personen met een vertrekdatum tussen 1 november 2024 en 25 april 2025 (m.u.v. de vakantieperiodes) ter ere van ons 35-jarig jubileum.“

Prijs   De te winnen reis zoals nader omschreven in artikel 7.

Klant(en)   De persoon of personen die in de afgelopen 35 jaar met Askja Reizen op reis zijn geweest of nog met ons op reis gaan, waarbij de terugkomstdatum vóór 30 september 2024 is.

Herinnering(en)   De (reis)herinnering welke de Klant gedurende de Deelname periode met Askja Reizen heeft gedeeld en conform de actievoorwaarden heeft ingezonden via zijn/haar sociale media pagina (Instagram of Facebook), per mail of per post.

Deelnemer(s)   Klant die deelneemt of heeft genomen aan de Actie door het delen van zijn/haar favoriete (reis)Herinnering(en) en daarmee de actievoorwaarden geaccepteerd heeft.

Prijswinnaar(s)   De deelnemer wiens favoriete (reis)Herinnering gekozen wordt conform artikel 5 en 6 en de door hem of haar gekozen reisgenoot.

Deelname periode   De periode waarin Klanten hun Herinnering(en) kunnen delen om deel te nemen aan de Actie, te weten 29 maart (10:00 uur) tot en met 30 september 2024 (23:59 uur).

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene actievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de (win)actie “Maak kans op een reis naar IJsland voor twee personen met een vertrekdatum tussen 1 november 2024 en 25 april 2025 (m.u.v. de vakantieperiodes) ter ere van ons 35-jarig jubileum” van Askja Reizen.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

2. Aanbieder

2.1 De actie wordt georganiseerd door Askja Reizen, kantoorhoudende aan de Izaäk Evertslaan 5 te Arnhem. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.askja.nl.

3. Deelname

3.1 De Deelnemer kan deelnemen aan de Actie gedurende de Deelname periode.

3.2 Askja Reizen behoudt het recht om de (win)Actie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken, te verlengen of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de deelnemers.

3.3 Voor deelname aan deze actie geldt een afwijkende leeftijdsgrens van minimaal 23 jaar of ouder. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.

3.4 Gedurende de Deelname periode kunnen Klanten hun favoriete (reis)Herinnering met Askja delen op hun eigen Facebook- of Instagram pagina en Askja Reizen hierin taggen. Elke unieke (reis)Herinnering biedt de mogelijkheid van deelname. Deelnemers kunnen met meerdere unieke (reis)Herinneringen derhalve meerdere malen deelnemen binnen de deelnameperiode.

3.5 De deelnemer dient:

 • Bij de start van de Actie minimaal 23 jaar te zijn; én
 • In het bezit van een geldig paspoort; én
 • In bezit van een geldig rijbewijs; én
 • In bezit van een creditcard met pincode op naam van de deelnemer (ten behoeve van de huurauto welke onderdeel is van de prijs) én
 • Een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben; én
 • De gevraagde gegevens en informatie volledig en correct te hebben opgegeven.

3.6 Indien de Deelnemer als Prijswinnaar van een Actie wordt geselecteerd stemt hij/zij, alsmede de door de Deelnemer aangewezen reisgenoot, in met het gebruik en/of de openbaarmaking van zijn profielfoto, op welke wijze dan ook, in verband met promotionele activiteiten door Askja Reizen.

3.7 Medewerkers van Askja Reizen en andere partners van de betreffende Actie zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname.

4. Deelnamekosten

4.1 Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden anders dan de gedane besteding bij Askja Reizen.

5. Bepaling van de winnaar

5.1 De winnaar worden gekozen op basis van de volgende criteria:

 • De Deelnemer heeft tijdens de Deelname periode zijn/haar favoriete (reis)herinnering met Askja gedeeld op zijn/haar eigen Facebook- of Instagram pagina, per e-mail of per post.
 • De Deelnemer is in de afgelopen 35 jaar (met als uiterste terugkomdatum 30 september 2024) met Askja Reizen op reis geweest.
 • De Deelnemer heeft de leukste inzending ingezonden, uitsluitend ter beoordeling van Askja Reizen.

5.2 Voor deze actie wordt één winnaar aangewezen.

5.3 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onjuiste gegevens heeft opgegeven, heeft Askja Reizen het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vallen.

5.4 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Askja Reizen het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

5.5 Askja Reizen is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

6. Bekendmaking van de winnaars

6.1 Na de Deelnameperiode wordt er uiterlijk op 11 oktober één Deelnemer geselecteerd uit alle inzendingen die de hoofdprijs wint voor 2 personen. Deze persoon wordt via e-mail of een persoonlijk bericht naar hun sociale media account op de hoogte gebracht. De winnaar mag tevens bekend worden gemaakt via de website van Askja Reizen en op sociale media.

6.2 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6.3 Askja Reizen neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één week nadat de uitslag bekend is geworden contact op met de winnende deelnemer(s). Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal Askja Reizen een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of compensatie.

6.4 Askja Reizen behoudt zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

7. Prijs

7.1 Met de Actie kan een Prijs worden gewonnen. Er is één hoofdprijs die uiterlijk 11 oktober 2024 toegewezen wordt aan één van de deelnemers welke zich hierna de winnaar mag noemen en één persoon mee mag nemen op reis die tevens aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3.5 voldoet.

7.2 Als hoofdprijs wordt er een reis naar IJsland aangeboden. Tot de hoofdprijs behoren (indicatief) de volgende activiteiten voor 2 personen:

 • Vlucht Amsterdam-Keflavík v.v. met Icelandair; inclusief luchthavenbelasting, nationale vliegbelasting, bagage en stoelreservering;
 • Vier overnachtingen in hotel op basis van logies en ontbijt in 2-pers. kamer met douche en toilet;
 • Vier etmalen huur Dacia Duster 4WD of vergelijkbaar van Hertz incl. onbeperkt aantal kilometers; alle lokale belastingen zoals milieubelasting, CDW en TP verzekering, Airport surcharge en extra bestuurder;
 • Ondersteuning door lokale agent van Askja Reizen;
 • Uitgebreide reisinformatie;
 • Reserveringskosten à €37,50 per boeking;
 • SGR (garantiefonds reizen) bijdrage €5 per persoon;
 • Bijdrage Calamiteitenfonds €2,50 per boeking;
 • Bijdrage Future For Nature.

De volgende kosten zijn uitdrukkelijk niet bij de Prijs inbegrepen:

 • Overige maaltijden;
 • Brandstof en parkeergelden;
 • Optionele afkoop eigen risicoverzekering voor de huurauto;
 • Entreegeld bezienswaardigheden, indien van toepassing;
 • Optionele excursies;
 • Reis- en annuleringsverzekering;
 • Reisdocumenten;
 • Vervoer van thuisadres winnaar naar het vliegveld en v.v.

7.3 Op de te winnen prijs zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing.

7.4 De invulling van de reis is onder voorbehoud en zal na de looptijd van de winactie worden afgestemd in overleg met de winnaar. De prijs dient uiterlijk binnen vier weken na het eerste contact met de winnaar te zijn afgestemd met Askja Reizen.

7.5 De reis vindt plaats tussen 1 november 2024 en 25 april 2025, waarbij de vakantieperiodes zijn uitgesloten. De definitieve reisdatum wordt na bekendmaking afgestemd met de Winnaar.

7.6 De reis kan niet in geld worden uitgekeerd.

7.7 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden en/of de winnaar niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3.5 vervalt het recht op de prijs. Askja Reizen is niet aansprakelijk voor enige omstandigheden waardoor de prijs niet kan worden verzilverd.

8. Vrijwaring

8.1 De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Askja Reizen is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, noch voor eventuele schade bij uitvoering van de prijs.

8.2 Een gewonnen prijs is persoonlijk, uniek en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld, goederen en/of diensten. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar indien mogelijk een vervangende prijs ontvangen. De winnaar kan dan geen aanspraak maken op de oorspronkelijke prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.

8.3 Kosten voor het verkrijgen van een geldig reisdocument (paspoort en visum), rijbewijs en creditcard met pincode op naam van Deelnemer, eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties komen volledig voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.

8.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd.

8.5 Askja Reizen is niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van Prijswinnaars en/of diens eigendommen tijdens de reis.

9. Medewerking deelnemers

9.1 Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Askja Reizen gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Askja Reizen is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer(s).

9.2 De Deelnemer en diens reisgenoot, verlenen bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Askja Reizen tot het gebruik van zijn/haar naam en het de Deelnemer dan ook uitdrukkelijk betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.

9.3 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie en in vervolgacties.

9.4 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Askja Reizen en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.

9.5 De verleende toestemming zoals omschreven in onderhavig artikel is een uitdrukkelijke voorwaarde voor deelname aan de Actie.

10. Privacy

10.1 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Askja Reizen de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacy- en cookieverklaring van Askja Reizen behandeld.

10.2 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Askja Reizen. Askja Reizen zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld is Askja Reizen niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer en/of winnaar als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

 • Het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
 • Uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
 • Gebreken aan de prijs;
 • Geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
 • Het niet gebruik kunnen maken van de prijs;
 • De inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon.

11.2 Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten in door Askja Reizen openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Askja Reizen niet tegengeworpen worden en op geen enkele wijze een verplichting voor Askja Reizen in het leven roepen.

12. Wijzigingen

12.1 Askja Reizen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

12.2 Een herziene versie van de Actievoorwaarden zal zo snel mogelijk bij de Actie bekend worden gemaakt dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

12.3 Askja Reizen behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen of Deelname periode te wijzigen

13. Klachten

13.1 Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot reizen@askja.nl.

13.2 Bij het indienen van een klacht dient duidelijk te worden vermeld:

 • Om welke Actie het gaat;
 • Via welk medium de Actie bekend is gemaakt;
 • De inhoud van de klacht.

13.3 Askja Reizen streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 7 dagen na ontvangst te behandelen mits correct ingediend.

14. Slot

14.1 In alle gevallen waarin deze Algemene actievoorwaarden niet voorzien beslist Askja Reizen.

.

Oeps! Onze site doet het niet in deze browser

We raden je aan een andere browser te downloaden:

404-giraffe

Videobellen?

Je wilt met ons videobellen. Goed idee! Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact met je op voor een datum en tijdstip.