Als u een reis boekt is het belangrijk te weten dat Askja Reizen is aangesloten bij het ANVR, de SGR en het Calamiteitenfonds. Op al onze reizen zijn daarom de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. Ze vallen ook onder de garantie van de SGR. Dit houdt in dat alle in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR vallen.

Voorwaarden

todo

Ook vallen onze reizen binnen de grenzen van de garantieregeling, onder garantie van het Calamiteitenfonds. Als u een reis- of annuleringsverzekering bij Askja Reizen afsluit dan zijn de voorwaarden van Europeesche verzekering van toepassing.


Annuleringsvoorwaarden 
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. Artikel 3.1.a en 9.3.b van de ANVR reisvoorwaarden staat o.a. organisatoren van rondreizen en avontuurlijke reizen toe afwijkende voorwaarden te hanteren. Bij annulering is de reiziger, naast de administratiekosten, de onderstaande bedragen verschuldigd:
a. tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag; de geldende aanbetaling;
b. vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
c. vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
d. vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
e. vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
f. vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.


NB: Bij sommige reizen of onderdelen daarvan kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. In dat geval staan de afwijkende annuleringsbepalingen op uw factuur/boekingsbevestiging vermeldt. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn wij genoodzaakt deze extra kosten aan u door te berekenen.

ANVR Reisvoorwaarden
De ANVR Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen. Ze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is rekening gehouden met bestaande wettelijke bepalingen. Bezoek hier de ANVR website.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
De SGR garantie houdt in dat u ervan verzekerd bent uw vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als Askja Reizen door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Lees hier de volledige SGR Garantieregeling op de SGR website.

Calamiteitenfonds
De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als Askja reiziger (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een (door het fonds vastgestelde) calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Tevens krijgt u de eventuele noodzakelijke meerkosten vergoed indien wij, als gevolg van een dergelijke calamiteit, de reis moeten aanpassen of u vervroegd moeten repatriëren.
Lees hier de volledige Calamiteitenfonds garantieregeling op de website.